فوریه 2014

انتقال از 7 به 8

Forums: 

آیا در صورت استفاده از دروپال ، راهی برای انتقال سایت به ورژنهای جدید مثلا از 7 به 8 یا در آینده از 8 به 9 وجود دارد؟ این برام خیلی مهمه لطفا راهنمایی کنید.
خیلی ممنون