نو آوری!!

سرویس پست الکترونیکی ایرانی چاپار، یکی از سرویس های ایمیل ایرانی است که مثلا رقیب جیمیل به حساب می آید!

در لیست قوانین این سرویس، نکات بسیار جالبی یافت می شود. از جمله:

چاپار دائماً در حال نوآوری می باشد تا بهترین سرویس مناسب را برای کاربرانش فراهم آورد، شما تصدیق و تایید می نمایید که سرویس های چاپار، از زمانی به زمانی دیگر، ممکن است تغییر نماید و این تغییرات می تواند بدون اطلاع قبلی به شما صورت گیرد.
4.3 قسمتی از این نوآوری مشمول توقف دائمی یا موقت سرویس های فراهم شده توسط چاپار برای شما یا کاربرانش می باشد، بنابراین شما تصدیق و تایید می نمایید که هر توقف دائمی ویا موقت سرویس ها , براساس صلاحدید چاپار، می تواند بدون اطلاع قبلی به شما صورت پذیرد.

یعنی این نو آوریش منو کشته!

دسته بندی‌ها: 

افزودن دیدگاه جدید