squidman_reports project

دسته بندی‌ها: 

squidman_reports یک پروژه متن باز برای گزارش گیری از لاگ های squid است.
من به برنامه نویسی application های مدیریت سرور علاقه دارم و بهمین دلیل و همچنین به خاطر استفاده ی شخصی تصمیم گرفتم این پروژه را توسعه دهم و آن را برای PHP 5 اصلاح کنم.
در واقع این یک clone از پروژه ی mysar یا (MySQL Squid Access Report 2.1.4) است که البته توسعه دهنده ی پروژه ی فوق ظاهرا پروژه را رها کرده است.
در صورتی که علاقه مند هستید در این پروژه فعالیت کنید، می توانید به مراجعه به آدرس زیر و کسب مجوز در توسعه ی این پروژه متن باز سهیم باشید.
https://github.com/hejazee/squidman_reports

در حال حاضر squidman_reports در مراحل بسیار ابتدایی است (یعنی هنوز کار زیادی روی آن انجام نداده ام) امیدوارم که هم تجربه ی مفیدی باشد و هم نتیجه ی مفیدی داشته باشد.

افزودن دیدگاه جدید