چگونه پسورد root را در mysql ریست کنیم؟

در صورتی که به هر دلیل پسورد root را در mysql نداشته باشیم، برای reset کردن آن، مراحل زیر را انجام می دهیم:

ابتدا mysql را stop می کنیم و سپس آن را در حالت safe راه اندازی می کنیم. در این حالت، می توان بدون داشتن پسورد root در mysql لاگین کرد:

service mysqld stop
mysqld_safe --skip-grant-tables &

سپس باید با اکانت root در Mysql لاگین کنیم. نیازی به پسورد نخواهد بود:

mysql -u root -p

دیتابیس mysql را انتخاب می کنیم و سپس با یک دستور SQL پسورد root را از درون جدول user تغییر می دهیم. در عبارت زیر، به جای My Password از پسورد مورد نظر استفاده می کنیم

use mysql
UPDATE mysql.user SET password=PASSWORD('My Password') WHERE user='root';
FLUSH PRIVILEGES;
quit

اکنون پسورد root ریست شده است. کافی است از حالت safe خارج شویم و Mysql را در حالت عادی راه اندازی کنیم.

killall -9 mysqld_safe
killall -9 mysqld

/sbin/service mysqld start
دسته بندی‌ها: 

افزودن دیدگاه جدید