افزودن متن به انتهای فایل ها در VBScript

اگر فایلی را به صورت ForAppending باز کنیم، محتویات فایل پاک نمی شود و مکان نمای فایل به آخر فایل منتقل می شود. آن گاه می توانیم با متد های Write و WriteLine و WriteBlankLines در درون فایل متن مورد نظرمان را بنویسیم.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد این متد ها به این قسمت مراجعه کنید:
نوشتن در فایل ها در VBScript

به زودی یک مثال کامل در این قسمت قرار می دهم.

دسته بندی‌ها: 

افزودن دیدگاه جدید