بررسی وجود فایل یا پوشه به کمک متد های FileExists و FolderExists

این دو تا متد از متد های fso هستند و کاربردشان این است که به کمک آن ها می توان آزمایش کرد که آیا یک فایل یا یک فولدر در سیستم وجود دارد یا نه. اگر فایل یا فولدر، در مسیر مشخص شده موجود باشد، True وگرنه False برمیگرداند.

fso.FileExists(path)

fso.FolderExists(path)

مثال: می خواهیم ببینیم که آیا فایلی در مسیر C:\test\hello.txt وجود دارد یا نه. از دستور زیر استفاده می کنیم:

If fso.FileExists("C:\test\hello.txt") Then

End If

دسته بندی‌ها: 

افزودن دیدگاه جدید