به روز رسانی یا ایجاد دیتابیس locate در FreeBSD برای جستجوی سریع فایل ها

در لینوکس، دستور locate برای جستحوی سریع فایل ها به کار می رود. و همچنین برای به روز رسانی دیتابیس locate در لینوکس، از دستور updatedb استفاده می کنیم.

اما در freebsd دستور updatedb به صورت زیر می باشد:

/usr/libexec/locate.updatedb

این را که بلد باشید، کار با freebsd برایتان خیلی قابل تحمل تر و جالب تر می شود!

دسته بندی‌ها: 

افزودن دیدگاه جدید