تابع عدد تصادفی

به زودی تکمیل می شود.

دسته بندی‌ها: 

افزودن دیدگاه جدید