توابع قالب بندی تاریخ

گفتیم که تابع Now و Time و Date ، تاریخ و ساعت فعلی سیستم را بر میگردانند.
گاهی اوقات علاقه داریم تاریخ را به فرمت های دلخواه خود در آوریم.

تابع FormatDateTime از توبع پیش ساخته ی VBScript است. این تابع دو تا آرگومان دریافت میکند. البته آرگومان دوم اختیاری است.

  1. آرگومان اول، یک مقدار تاریخ یا زمان است که می خواهیم آن را قالب بندی کنیم.
  2. آرگومان دوم هم یک عدد است که مشخص می کند چه قالب بندی ای را می خواهیم. (البته بهتر است به جای عدد از ثابت های متناظر آن ها در VBScript استفاده کنیم)
ثابت های قالب بندی تاریخ
vbGeneralDate تاریخ را نمایش میدهد. (مثلا 10/9/2011)
vbLongDate تاریخ را با فرمت Long Date نمایش میدهد. (مثلا Sunday, October 09, 2011)
vbShortDate تاریخ را با فرمت Short Date نمایش میدهد. (مثلا 10/9/2011)
vbLongTime تاریخ را با فرمت Long Time نمایش میدهد. (مثلا 12:00:00 AM)
vbShortTime تاریخ را با فرمت Short Time نمایش میدهد. (مثلا 00:00)

مثلا می نویسیم:

MsgBox FormatDateTime(Date, vbShortDate)

فراخوانی بالا، تاریخ فعلی سیستم را به فرمت Short Date نشان می دهد.
توجه کنید که تابع FormatDateTime، یک رشته را برمیگرداند نه یک تاریخ.

دسته بندی‌ها: 

افزودن دیدگاه جدید