توابع پیش ساخته در VBScript

حالا که یاد گرفتیم چگونه توابع کار می کنند و توانستیم خودمان تابع و سابروتین بسازیم، باید بگویم که خود VBScript تعدادی تابع را برای ما از قبل تدارک دیده است.
از جمله: توابعی که کار با تاریخ ها را برای ما آسان می سازند و همچنین توابعی برای کار با رشته ها.

در فهرست زیر، لیست دسته بندی هایی که من برای توابع پیش ساخته در نظر گرفته ام را مشاهده میکنید:

دسته بندی‌ها: 

دیدگاه‌ها

افزودن دیدگاه جدید