مستندات فارسی ماژول feeds

در این کتاب، تصمیم دارم که مستندات ماژول feeds را ترجمه و تالیف کنم و به زبان فارسی در اختیار همگان قرار دهم.
مستندات انگلیسی این ماژول در آدرس زیر پیدا می شود:

http://drupal.org/documentation/modules/feeds

افزودن دیدگاه جدید