مفاهیم دروپال

قبل از این که دروپال را نصب کنید و شروع به استفاده از آن کنید، خوب است که یک درک کلی پیدا کنید که دروپال چیست و چگونه کار میکند.
این بخش، در ذهن شما یک تصویر کلی و بزرگ از دروپال ایجاد می کند و به شما کمک می کند که درک درستی از درپال پیدا کنید و شما را یاری می کند که دریابید که آیا دروپال برای پروژه ی شما خوب و کافی است یا خیر.
این وقت اندکی که برای مطالعه ی این مطالب سرمایه گذاری میکند در آینده برای شما بسیار ارزشمند خواهد بود و راهنمای شما خواهد بود.

افزودن دیدگاه جدید