نصب uploadprogress بر روی وب سرور

حتما شما هم تا به حال دیده اید که وقتی دروپال را نصب می کنید، دائما یک پیغام آزار دهنده مبنی بر نصب نبودن uploadprogress را در گزارشات وضعیت Status report مشاهده می کنید:

Your server is capable of displaying file upload progress, but does not have the required libraries. It is recommended to install the PECL uploadprogress library (preferred) or to install APC

برای حل این مشکل، کافی است که افزونه ی uploadprogress را نصب کنید. (طریقه‌ی نصب APC هم در این‌جا توضیح داده شده است)

برای نصب Uploadprogress کار های زیر را انجام دهید (البته باید دسترسی root به شل سرور داشته باشید)

yum install php-pear php-devel
yum install gcc gcc-c++ autoconf automake
pecl install uploadprogress

سپس یک خط به فایل php.ini اضافه کنید:

extension=uploadprogress.so

در نهایت:

service httpd restart

تذکر:

احتمالا ممکن است که محل ذخیره شدن فایل uploadprogress.so متفاوت باشد. در این صورت، باید خط زیر را نیز به فایل php.ini قبل از دستور فوق اضافه کنید:

;Directory in which the loadable extensions (modules) reside.
extension_dir = "/usr/local/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20090626/"

البته مسیر extension_dir ممکن است با این متفاوت باشد. یک راه برای یافتن مسیر درست این است که در سیستم به دنبال فایل uploadprogress.so بگردید:

updatedb
locate uploadprogress.so

افزودن دیدگاه جدید