نوشتن در فایل ها در VBScript

وقتی یک فایل را برای نوشتن (ForWriting) یا برای اضافه کردن (ForAppending) باز کردیم، یک آبجکت از نوع TextStream برگردانده می شود که دارای سه متد زیر است:

متد Write()

این متد برای نوشتن یک رشته در داخل فایل متنی به کار می رود.

objTextStream.Write("Some Text")

متد WriteLine()

متد WriteLine یک رشته را در داخل فایل متنی می نویسد و سپس یک علامت سر خط به را به آن اضافه می کند.
به این ترتیب، هر متنی که توسط این متد به فایل اضافه شود، در یک خط جداگانه خواهد بود.
اگر متد WriteLine بدون آرگومان فراخوانی شود، فقط یک علامت سر خط را در داخل فایل می نویسد.

متد WriteBlankLines()

این متد یک آرگومان می گیرد که یک عدد صحیح است و به تعداد آن، خط خالی در فایل درست می کند. یعنی به آن تعداد علامت سر خط در فایل درج می کند.


نکته) به محص این که فایل را برای نوشتن باز می کنیم، محتویات فایل به کلی پاک می شود. حتی اگر در فایل چیزی هم ننویسیم، مجتویات فایل پاک می شود. مگر این که از For Appending استفاده کنیم.

 

مثال:

به زودی یک مثال کامل در این قسمت قرار می دهم.

دسته بندی‌ها: 

افزودن دیدگاه جدید