کنترل بیشتر بر روی منو ها در دروپال به کمک ماژول menu_attributes

در مقاله‌ی زیر یاد میگیریم که چگونه به آیتم های منو خواص ویژه انتصاب دهیم. این خواص ویژه عبارتند از:

  • شناسه اختصاصی Id برای CSS
  • نام
  • Target (خاصیت target در HTML برای لینک ها) که مشخص می کند این لینک در کجا باز می شود. در صفحه‌ی جاری یا در پنجره‌ی جدید یا در فریم والد یا ...
  • rel که رابطه یلینک را با صفحه ی مربوطه مشخص می کند. مقدار رایجی که ممکن است استفاده کنیم، nofollow است. افزودن خاصیت rel="nofollow" به لینک سبب می شود که موتور های جستجو گر از لینک مربوطه بادید نکنند و این کار می تواند در برخی شرایط باعث بهینه تر شدن سایت برای موتور های جستجو (SEO) شود.
  • کلاس CSS
  • استایل های ویژه css
  • کلید دسترسی سریع برای لینک

صفحه‌ی ویرایش یک آیتم منو در دروپال 6 به طور پیش‌فرض به صورت زیر است:

صفحه ویرایش منو در دروپال به صورت پیش فرض

همان طور که می‌بینید، امکانات موجود در این صفحه بسیار محدود است.
نصب ماژول menu_attributes صفحه‌ی ویرایش منو را بهبود می بخشد و ویژگی هایی که توضیح دادم را به این صفحه اضافه می کند.

نتیجه‌ی کار به صورت زیر خواهد بود:

صفحه ویرایش منو در دروپال پس از نصب ماژول menu_attributes

افزودن دیدگاه جدید